Centrum logistyczne

Nasze Centrum Logistyczne położone jest w miejscowości Siemianówka, na terenie województwa podlaskiego. Terminal ma korzystną lokalizację: znajduje się na granicy Polski i Białorusi, w sąsiedztwie stacji kolejowej oraz urzędu celnego. Teren jest ogrodzony, wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i objęty stałym zasięgiem monitoringu wizyjnego. Oświetlenie terenu umożliwia całodobową realizację usług.
Na obszarze ponad 8,5 ha mieszczą się zadaszone magazyny, plac otwarty do składowania towarów oraz plac kontenerowy. Prowadzimy tu także własną agencję celną.


Zapewniamy szeroki zakres usług przeładunkowych i magazynowych:

  • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów na różne środki transportu;
  • odprawa celna i załatwienie formalności przed wysyłką lub przyjęciem towaru;
  • sporządzanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów przewozowych;
  • praca z towarami różnego rodzaju: na paletach, w big-bagach, kartonach, przewożonych luzem, ponadgabarytowych itp;
  • usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów (magazyny zadaszone, plac otwarty);
  • usługi dodatkowe: przepakowywanie, etykietowanie, foliowanie, ważenie i fotografowanie towarów, konsolidacja i dekonsolidacja ładunków;
  • obsługa towarów niebezpiecznyc.

Położenie geograficzne terminalu na granicy Unii Europejskiej sprawia, że jest on ważnym elementem w łańcuchu dostaw ze wschodu na zachód i w przeciwnym kierunku.

Dostęp do torów szerokotorowych i normalnotorowych.Cztery własne tory szerokotorowe.

Możliwość przeładunku ciężkich ładunków o wadze do 80 ton.

Żuraw terenowy marki Terrex.

Możliwość składowania ładunków wielkogabarytowych. Powierzchnia magazynowa terminalu wynosi ponad 15000m2.

Możliwość przeładunku towarów masowych i płynnych: pellet, łuska, kukurydza, pszenica, gryka, len, oleje, produkty chemiczne.

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności