Centrum logistyczne

Nasze Centrum Logistyczne położone jest w miejscowości Siemianówka, na terenie województwa podlaskiego. Terminal ma korzystną lokalizację: znajduje się na granicy Polski i Białorusi, w sąsiedztwie stacji kolejowej oraz urzędu celnego. Teren jest ogrodzony, wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i objęty stałym zasięgiem monitoringu wizyjnego. Oświetlenie terenu umożliwia całodobową realizację usług.
Na obszarze ponad 8,5 ha mieszczą się zadaszone magazyny, plac otwarty do składowania towarów oraz plac kontenerowy. Prowadzimy tu także własną agencję celną.


Zapewniamy szeroki zakres usług przeładunkowych i magazynowych:

  • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów na różne środki transportu;
  • odprawa celna i załatwienie formalności przed wysyłką lub przyjęciem towaru;
  • sporządzanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów przewozowych;
  • praca z towarami różnego rodzaju: na paletach, w big-bagach, kartonach, przewożonych luzem, ponadgabarytowych itp;
  • usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów (magazyny zadaszone, plac otwarty);
  • usługi dodatkowe: przepakowywanie, etykietowanie, foliowanie, ważenie i fotografowanie towarów, konsolidacja i dekonsolidacja ładunków;
  • obsługa towarów niebezpiecznyc.

Położenie geograficzne terminalu na granicy Unii Europejskiej sprawia, że jest on ważnym elementem w łańcuchu dostaw ze wschodu na zachód i w przeciwnym kierunku.

Dostęp do torów szerokotorowych i normalnotorowych.Cztery własne tory szerokotorowe.

Możliwość przeładunku ciężkich ładunków o wadze do 80 ton.

Żuraw terenowy marki Terrex.

Możliwość składowania ładunków wielkogabarytowych. Powierzchnia magazynowa terminalu wynosi ponad 15000m2.

Możliwość przeładunku towarów masowych i płynnych: pellet, łuska, kukurydza, pszenica, gryka, len, oleje, produkty chemiczne.
najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania

Koszt usług centrum logistycznego
Operacja Jednostka Stawka
Załadunek/rozładunek Paleta EURO 800x1200 , ISO 1000x1200 od 10,50 PLN*/**
Paleta niestandardowa 1200x1200 od 10,50 PLN*/**
Towar niespaletyzowany do 200 kartonów od 320 PLN*/**
Towar niespaletyzowany od 200 kartonów od 450 PLN*/**
  Paleta EURO 800x1200 od 0,70-1,00 PLN**
Paleta ISO 1000x1200, paleta niestandardowa 1200x1200 od 0,90-1,50 PLN**
Obsługa administracyjna Dokument PZ/WZ i in. (szt.) od 5 PLN***
* za operację
** opłata zależna od ilości, rodzaju i czasu składowanego towaru
*** za dokument

 

Usługa Rodzaj pojazdu Stawka
Stawka Parkingowa    Samochody dostawcze do 3,5 t – 1 godzina    2,00 PLN* 2,00 PLN*
Samochody dostawcze do 3,5 t – 1 doba 20,00 PLN*
Samochody ciężarowe – 1 godzina 5,00 PLN*
Samochody ciężarowe - 1 doba 40,00 PLN*
Informatyczna Korzystanie z komputera z dostępem do Internetu 5,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę
Wydruk 1 kartki A4  0,25 PLN
Catering** Dowóz posiłków 25,00 PLN***
* dostęp do Internetu w cenie
** cena w zależności od zamawianego posiłku
*** przy złożeniu zamówienia do godziny 9:00 dostawa bezpłatna

 

Rodzaj naprawianych elementów Powierzchnia Stawka
Opakowania metalowe Do 1 m2 600,00 PLN
Powyżej 1 m2  400,00 PLN/m2
Opakowania drewniane Do 1 m2 300,00 PLN
Powyżej 1 m2  250,00 PLN/m2
Wagony Ściany metalowe 150,00 PLN/roboczogodzinę
Ściany drewniane 120,00 PLN/roboczogodzinę

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności