Ładunki płynne

Transport ładunków płynnych - transport substancji chemicznych i płynów spożywczych w specjalnie przystosowanych zbiornikach. Transport takich ładunków  jest uważany za jeden z najbardziej skomplikowanych transportów, ponieważ konieczne jest dokładne przygotowanie, przestrzeganie specjalnych warunków transportu ładunków płynnych.

Towary płynne należą do najwyższej kategorii pod względem złożoności transportu. Do takich celów wykorzystywane są cysterny kontenerowe lub cysterny samochodowe. Ciecz jest następnie pompowana za pomocą pomp i specjalnych węży. Następnie zadaniem przewoźnika jest zapewnienie bezpiecznej dostawy zgodnie ze wszystkimi warunkami transportu i przechowywania. Ładunki masowe obejmują produkty ropopochodne (różne paliwa), oleje, skroplony gaz, płyny chemiczne, artykuły spożywcze w postaci płynnej.


Ten rodzaj przewozu wymaga od firmy transportowej i logistycznej znacznych umiejętności i doświadczenia pracowników, a także ugruntowanego schematu logistycznego. Przestrzegając wszystkie warunki i wymagania dotyczące przewozu ładunków płynnych, w tym produktów niebezpiecznych i spożywczych, Bilax gwarantuje dostawę na bardzo wysokim poziomie.

 
 

 

 

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności