Firma transportowa

BILAX Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki.

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra Logistyczne na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0060/18 pt. „Zwiększenie możliwości przeładunkowych w Centrum Logistycznym w Siemianówce”.

Celem głównym realizowanego projektu jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • Zwiększenie możliwości przeładunku i magazynowania towarów;
  • Zapewnienie sprawnej obsługi klientów;
  • Wprowadzenie dodatkowych usług, dzięki współpracy z lokalnymi podmiotami zewnętrznymi;
  • Wprowadzenie nowych usług do oferty;
  • Stymulowanie konkurencyjności podmiotów MSP funkcjonujących w otoczeniu centrum logistycznego poprzez pobudzenie i ułatwienie wymiany towarowej i rozwoju usług towarzyszących.

Wartość projektu: 3 251 546,23 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 523 882,78 PLN.

 

map

ODPRAWA CELNA

Odprawa celna importowa w Europie (Polska, Niemcy). Możliwość odprawy importowej na podstawie swojej umowy w Polsce (Bilax występuje jako importer ładunku).
Odprawa celna ładunku w dowolnym Urzędzie Celnym w Rosji, w tym w portach w Urzędach Celnych Bałtyckim, Kingiseppskim, Władywostockim, Nachodkinskim, Noworossijskim.
Odprawa celna ładunków na Białorusi, Mińsk.

Dane kontaktowe

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom najwyższa jakość usług. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Więcej informacji o plikach cookie. / Polityka prywatności. / Klauzula informacyjna - monitoring.