Firma transportowa BILAX sp. z o.o.

BILAX sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki.

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra Logistyczne na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0060/18 pt. „Zwiększenie możliwości przeładunkowych w Centrum Logistycznym w Siemianówce”.

Celem głównym realizowanego projektu jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • Zwiększenie możliwości przeładunku i magazynowania towarów;
  • Zapewnienie sprawnej obsługi klientów;
  • Wprowadzenie dodatkowych usług, dzięki współpracy z lokalnymi podmiotami zewnętrznymi;
  • Wprowadzenie nowych usług do oferty;
  • Stymulowanie konkurencyjności podmiotów MSP funkcjonujących w otoczeniu centrum logistycznego poprzez pobudzenie i ułatwienie wymiany towarowej i rozwoju usług towarzyszących.

Wartość projektu: 3 251 546,23 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 523 882,78 PLN.

 

map

ODPRAWA CELNA

Odprawa celna importowa w Europie (Polska, Niemcy). Możliwość odprawy importowej na podstawie własnej umowy w Polsce (Bilax jako importer ładunku);
Odprawa celna ładunku w dowolnym Urzędzie Celnym w Rosji, m.in. w miastach portowych takich jak Bałtyjsk, Kingisepp, Władywostok, Nachodka, Noworosyjsk;
Odprawa celna ładunku na Białorusi (Mińsk).

Dane kontaktowe:

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom najwyższa jakość usług. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Więcej informacji o plikach cookie. / Polityka prywatności. / Klauzula informacyjna - monitoring.