Transport ładunków ponadgabarytowych

Transport ładunków ponadgabarytowych to transport towarów, które wykraczają poza standardowe wymiary, wagę lub kształt ustanowiony przez prawo dla normalnego transportu towarowego. Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga starannego zaplanowania trasy i uwzględnienia ewentualnych ograniczeń na drogach, mostach lub innej infrastrukturze, która może być niedostępna dla takich ładunków. Do transportu ładunków ponadgabarytowych mogą być wymagane specjalne zezwolenia i licencje w zależności od kraju tranzytu.


Oferujemy pełny zakres usług związanych z dostarczeniem ładunków ponadgabarytowych:

  • Projektowanie trasy, opracowanie schematu transportowego i technologicznego
  • Dobór optymalnego rodzaju transportu
  • Opracowanie schematu i koordynacja rozmieszczania i zabezpieczania ładunków na środkach transportowych
  • Uzyskanie wymaganych zezwoleń i wypełnianie niezbędnej dokumentacji
  • Montaż/demontaż znaków drogowych i innych przeszkód drogowych
  • Profesjonalne doradztwo przy organizacji transportu ponadgabarytowego

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności