Sprzęt rolniczy, drogowy, komunalny i leśny

Transport ładunków płynnych obejmuje przewozy substancji chemicznych i płynów spożywczych w specjalistycznych zbiornikach. Transport takich ładunków uważany jest za jeden z najbardziej skomplikowanych, z uwagi na konieczność ścisłego ich zaplanowania oraz przestrzegania szczególnych warunków transportu, określonych dla ładunków płynnych.

Towary płynne należą do najwyższej kategorii pod względem złożoności transportu. Do przewozu wykorzystywane są cysterny kontenerowe lub cysterny samochodowe. W czynnościach przeładunkowych wykorzystuje się specjalistyczne pompy i węże przemysłowe. Zadaniem przewoźnika jest zapewnienie bezpiecznej dostawy, zgodnie ze przyjętymi warunkami transportu i przechowywania. Ładunki płynne obejmują produkty ropopochodne (paliwa), oleje, skroplony gaz,  artykuły spożywcze oraz substancje chemiczne, w tym produkty niebezpieczne.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji transportu ładunków płynnych umożliwia nam sprawną i bezpieczną realizację przewozów, według ugruntowanego schematu logistycznego. 

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności