Transport chłodniczy

Transport towarów chłodniczych dotyczy towarów, wrażliwych na działania zmiennej temperatury otoczenia. Dotyczy to głównie żywności i leków, których jakość i bezpieczeństwo zależne są od warunków przechowywania. Przewóz takich ładunków wymaga  utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz kontenera chłodniczego lub nadwozia w czasie transportu. Może to być niska temperatura, wymagana dla produktów mrożonych, lub obniżona temperatura - dla produktów świeżych. Transport łatwo psujących się produktów wymaga odpowiedniego planowania, organizacji i przestrzegania określonego reżimu na każdym etapie transportu.

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności