Napoje alkoholowe

Bilax świadczy usługi w zakresie dostaw napojów o niskiej zawartości alkoholu, wina oraz innych napojów spirytusowych. Aby zapewnić bezproblemową dostawę tego typu ładunków, wymagany jest kompetentny i ugruntowany schemat logistyczny. Złożoność technologiczna procesu importu/eksportu wiąże się z koniecznością etykietowania i oznaczania znakami akcyzy. W razie potrzeby przepakowujemy ładunki w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. Ugruntowana współpraca z kilkoma składami akcyzowymi w Polsce, na Litwie i Łotwie pozwala zapewnić naszym klientom wysoki poziom usług przy zachowaniu korzystnej polityki cenowej.

Transport alkoholu jest uważany za jeden z najbardziej popularnych i obiecujących obszarów w segmencie usług transportu ładunków. Dostawa alkoholu powinna być realizowana z uwzględnieniem interesów kupujących, sprzedających, właścicieli magazynów i producentów. Aby w jak największym stopniu zaspokoić interesy wszystkich uczestników procesu, firma transportowa powinna posiadać odpowiednią bazę techniczną i wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem w opracowywaniu schematów dostaw napojów alkoholowych. Współpraca BILAX z licznymi europejskimi składami akcyzowymi pozwala zapewnić naszym klientom wysoki poziom usług z zachowaniem atrakcyjnych warunków cenowych.

 
 

 

 

OBLICZ KOSZT TRANSPORTU

Nie świadczymy usług na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.
napisz wiadomość
Dane osobowe
Dane dotyczące ładunku
Wypełniając ten formularz, zgadzasz się z Polityka prywatności