Dnia 26.03.2019 r. nasza firma podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w ramach projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0060/18 „Zwiększenie możliwości przeładunkowych w Centrum Logistycznym w Siemianówce” na mocy której otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach RPOWP na kwotę: 1 523 882,78 PLN
Zapraszamy do składania ofert w trybie rozpoznania rynku na dostawę narzędzi.

Bilax narzędzia rozpoznanie rynku

Niekorzystniejszą ofertę złożyła firma SpecNarzędzia Radosław Wierciński ul. gen S. Sosabowskiego 28, 15-182 Białystok